Tag Archives: ko pha ngan

Nad Wielicki Staw — Drogą Jezdną

Drogę tę zbudowała Sekcja „Śląsk” MKE to r. 1892, w 1904 przeszła ona pod zarząd publiczny. Unowocześniona w l. 1965-67, stała się dostępna dla samochodów osobowych, przejazd wymaga jednak zezwolenia TANAP. lub opłacenia myta. 6,2